Fundacja Życie Żydowskie

Dlaczego Fundacja Życie Żydowskie?

.

Fundacje są aktorami życia społecznego, a nie jego widownią.

Ich stanowisko jest mocniejsze niż stanowisko pojedynczych osób.

Są najważniejszymi częściami czegoś, co jest nazywane „społeczeństwem obywatelskim”. Budują je, wzmacniają demokrację, dostrzegają miejsca, gdzie potrzebne jest wsparcie.

 

Nigdy za mało fundacji, zwłaszcza żydowskich.

Cele Fundacji

01.

Edukacja

Edukacja z zakresu tradycji, religii i historii Żydów oraz o mniejszościach etnicznych i narodowych, ze szczególnym uwzględnieniem Romów.

02.

Dziedzictwo

Zachowanie i ochrona dziedzictwa polskich Żydów, ochrona pamięci o zagładzie Żydów (Holokaust) oraz Romów (Porajmos).

03.

Tolerancja

Przeciwdziałanie antysemityzmowi, nietolerancji, mowie nienawiści, dyskryminacji, stereotypom, zwłaszcza wobec Żydów oraz grup zagrożonych wykluczeniem.

04.

Wspieranie

Wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych w zakresie związanym z celami Fundacji.

Projekty

Wydarzenia

Brak wydarzeń.

Wydarzenia