Fundacja Życie Żydowskie

Pomysł założenia Fundacji wziął się z potrzeby „wyjścia” poza internet i chęci działania bezpośrednio z ludźmi. Tym bardziej, że niedawno zrealizowaliśmy jedno z naszych marzeń – upamiętniliśmy Papierosiarzy z placu Trzech Krzyży (www.papierosiarze.pl).

Będziemy przybliżać żydowską i izraelską kulturę, religię, tradycje, historię. Mówić o relacjach polsko-żydowskich, izraelsko-polskich, Żydów w Polsce z emigrantami Marca’68, a także o stosunkach między Izraelem a diasporą.