Upamiętnienie

Papierosiarze z Placu Trzech Krzyży

Na ścianie budynku Instytutu Głuchoniemych upamiętniono żydowskich sprzedawców papierosów i gazet.