„Papierosy uratowały im życie. Mali żydowscy sprzedawcy papierosów czasu okupacji”.

Fundacja Życie Żydowskie, pod patronatem honorowym Ambasady Izraela w Polsce, rozpoczęła w kwietniu cykl spacerów, podczas których uczestnicy zapoznają się z mało znaną, niezwykłą historią.

Grupa ponad dwadzieściorga dzieci żydowskich, po ucieczce z warszawskiego getta, handlowała papierosami i gazetami w samym sercu niemieckiej dzielnicy. Narażone na śmiertelne niebezpieczeństwo, w zdecydowanej większości przeżyły wojnę.

Spacery finansowane są przez Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Więcej o papierosiarzach i ich historii znajdziecie na www.papierosiarze.pl

Last modified: 07/03/2024