Projekty

Upamiętnienie

Papierosiarze z Placu Trzech Krzyży

Na ścianie budynku Instytutu Głuchoniemych upamiętniono żydowskich sprzedawców papierosów i gazet.

Last modified: 13/05/2024

Comments are closed.